Sekretesspolicy

Jag vill att du ska känna dig trygg när du handlar av mig. Därför är det min intention att alltid följa gällande lagstiftning, som t ex Konsumentköplagen, Distans- och hemförsäljningslagen samt Dataskyddsförordningen (GDPR). Jag värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för guidningen. Jag säljer eller delar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Med min integritetspolicy vill jag beskriva hur jag jobbar med personuppgifter, vilka uppgifter jag har tillgång till och hur de kan komma att användas.

Personuppgifter
Personuppgifter avses uppgifter som du har lämnat till mig i samband med köp eller att du kontaktat mig med en fråga eller information som sparas i cookies i din webbläsare. De personuppgifter jag kan få tillgång till är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer. Jag har inte tillgång till ditt personnummer eller betal- och kreditkortsnummer.

Användande av uppgifterna
Mitt syfte med uppgifterna är att kunna hantera och fullfölja ditt köp. Uppgifterna kan användas för egen marknadsföring om godkännande för detta lämnats. Uppgifterna säljs aldrig vidare till någon extern part i marknadsföringssyfte.

Uppgifterna kan delas med tredje part, i syfte att kunna fullfölja mina åtaganden enligt ovan. Exempel på detta är partners för betalning (Swish, Nordea),  (Facebook, Google, Instagram). Mina partners följer alla gällande lagstiftning för personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig av mig. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Du har också rätt att be mig uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. När som helst kan du be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att Jag måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Cookies och liknande spårningsteknik 
Cookies är informationsfiler som lagras i din dator av din webbläsare. Även om inga personuppgifter lagras i cookies kan de exempelvis spara information om dina besök på Webbplatsen.

Du väljer själv om du vill att din webbläsare ska acceptera cookies. I ”Hjälp”-avsnittet i de flesta webbläsare finns information om hur du kan förhindra att din webbläsare accepterar nya cookies, hur du kan meddelas om du tar emot en ny cookie eller hur du kan inaktivera cookies helt och hållet.

Cookies ger dig möjlighet att utnyttja ett antal funktioner och tjänster. Om du inte ändrat din dators inställningar accepterar din webbläsare sannolikt redan cookies.

Personuppgiftsansvarig
Jag som ägare till Motala Mastklättring AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter och ser till att reglerna efterföljs.

Patrik Falk

Vi säljer även mopeder!
Google Translate »